Zarejestruj się

Aspekty medyczne, ekonomiczne i prawne
procesu leczenia krwią

22 listopada 2018 r.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Sala Sesyjna
Aleja Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Zarejestruj się Zobacz więcej

O konferencji

Leczenie krwią i jej składnikami jest procesem, w którym bezpośrednio zaangażowani są przedstawiciele niemal wszystkich zawodów medycznych, a także różne jednostki organizacyjne ochrony zdrowia: Szpitale, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacje Pogotowia Ratunkowego. Proces ten przebiega w kilku obszarach: medycznym, ekonomicznym i prawnym, które się wzajemnie przenikają i niekiedy stanowią wyzwania dla uczestnika procesu. Pragniemy, bazując na wiedzy prelegentów pozyskanej w toku codziennej pracy, przedstawić doświadczenia w tych zakresach.
Konferencja dedykowana jest lekarzom, pielęgniarkom i diagnostom laboratoryjnym, ale także osobom odpowiedzialnym za gospodarkę krwią w szpitalach. Mamy nadzieję, że praktyczny wymiar konferencji, gwarantowany przez grono zaproszonych wykładowców, pozwoli na podniesienie wiedzy uczestników, a także na wymianę własnych doświadczeń.
Miło nam zakomunikować, że konferencja została objęta Patronatem Honorowym przez Wojewodę Wielkopolski Pana Zbigniewa Hoffmanna – serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie tej szkoleniowej inicjatywy.
Zapraszamy do Poznania, który jest nie tylko dużym ośrodkiem akademickim, ale także ciekawym miastem, wartym odwiedzenia.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Komitet Organizacyjny

Informacje organizacyjne

Punkty edukacyjne

Udział w konferencji będzie premiowany punktami edukacyjnymi.

Dokumenty

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Karty Ciągłego Szkolenia.

Opłaty

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY po uprzedniej rejestracji.

Patronat

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Wojewody Wielkopolski - Pana Zbigniewa Hoffmanna.

Program konferencji

22.11.2018 r.
Urząd Wojewódzki, Sala Sesyjna

08.30-09.00 Rejestracja uczestników
09.00-09.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
09.15-09.55 Leczenie niedokrwistości u chorych na nowotwory - problem kliniczny i ekonomiczny, prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii Klinicznej
09.55-10.15 Składniki krwi dostępne w RCKiK w Poznaniu - które wybrać, by zapewnić maximum bezpieczeństwa dla biorcy?, lek. med. Anna Zawadzka Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
10:15-10:35 Współczesne wskazania do przetaczania koncentratu krwinek czerwonych, dr med. Andrzej Balcerzak Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
10:35-10:55 Współczesne wskazania do przetaczania koncentratu krwinek płytkowych, dr med. Renata Kroll-Balcerzak Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku, Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
10:55-11:30 Współczesne wskazania do przetaczania osocza i koncentratów czynników krzepnięcia, dr med Joanna Rupa-Matysek Oddział Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
11.30-11:50 Zdarzenia niepożądane w procesie leczenia krwią - doświadczenia własne dr n. med. Jolanta Nagadowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
11.50-12.00 Dyskusja
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-12.50 Regulacje prawne krwiodawstwa i krwiolecznictwa – stan obecny lek. med. Hanna Skalisz, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
12.50-13.10 Odpowiedzialność prawna uczestników procesu leczenia krwią, dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak prof. UM, Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, kierownik Zakładu Prawa Medycznego
13.10-13.30 Miejsce Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w procesie leczenia krwią mgr Karolina Mizgier-Dereżyńska Szpital Wojewódzki w Poznaniu
13.30-13:50 Potwierdzony wynik grupy krwi jako podstawa leczenia składnikami krwi - wyzwanie organizacyjne dla lekarza i diagnosty laboratoryjnego mgr Izabela Nehyba-Humbla Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
13.50-14.20 Przerwa kawowa
14.20-14.45 Wnioski wynikające z merytorycznego nadzoru nad Bankami Krwi i Pracowniami Immunologii Transfuzjologicznej w Podmiotach Leczniczych, mgr Małgorzata Lewicka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
14.45-15.05 Rola RCKiK w Poznaniu w rozwoju transplantacji narządów i komórek krwiotwórczych, lmgr Michał Kolasiński Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
15.05-15.25 Gospodarka krwią w Szpitalu - współczesne wyzwania, dr n. med. Bogusław Grabowski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu
15.25-15:40 Dyskusja
15:40-16:00 Zakończenie i wręczenie certyfikatów
16:00 Poczęstunek

Nasi partnerzy

Prelegenci

prof. dr hab. med. Piotr Radziwon
prof. dr hab. med. Piotr Radziwon Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii....

czytaj więcej
Konsultant Krajowy ds. Transfuzjologii. Jest dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.
lek. med. Andrzej Balcerzak
lek. med. Andrzej Balcerzak Doświadczony hematolog, posiada wieloletnie doświadczenie w Klinice Hematologii Uniwersytetu im. w...

czytaj więcej
Doświadczony hematolog, posiada wieloletnie doświadczenie w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się wszelkimi chorobami krwi, a głównymi prowadzonymi przez niego schorzeniami są: nowotwory (chłoniaki, białaczki), niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia). Pytany o wolny czas odpowiada, że cierpi na… brak wolnego czasu. Bardzo lubi i ceni sobie kontakt z ludźmi, dlatego to praca jest jego pasją. Pracuje na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
dr med. Renata Krol-Balcerzak
dr med. Renata Krol-Balcerzak Specjalista hematolog, specjalista chorób wewnętrznych....

czytaj więcej
Specjalista hematolog, specjalista chorób wewnętrznych. Pracuje na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
dr n. med. Joanna Rupa-Matysek
dr n. med. Joanna Rupa-Matysek ...

czytaj więcej
dr n. med. Jolanta Nagadowska
dr n. med. Jolanta Nagadowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu....

czytaj więcej
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
lek med. Hanna Skalisz
lek med. Hanna Skalisz Z-ca Dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu...

czytaj więcej
Z-ca Dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
dr hab. n. prawn. prof. UM Monika Urbaniak
dr hab. n. prawn. prof. UM Monika Urbaniak Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu od 2001 roku....

czytaj więcej
Radca prawny, członek OIRP w Poznaniu od 2001 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka Fundacji im. S. Batorego na Uniwersytecie w Bolonii, we Włoszech. Stypendium „Tempus” w Catanzaro, Włochy oraz stypendium rządu włoskiego na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech. Biegła znajomość języków obcych, w tym angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa konstytucyjnego, medycznego i prawa zamówień publicznych. Sędzia Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim IV i V kadencji. Wykładowca przedmiotów prawniczych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorka 3 monografii i ponad 100 innych publikacji naukowych. Wiceprzewodnicząca Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Od 2015 roku Kierownik Zakładu Prawa Medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2016 kieruje jednocześnie Katedrą Organizacji i Zarzadzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
mgr Karolina Mizgier-Dereżyńska
mgr Karolina Mizgier-Dereżyńska Absolwentka wydziału Analityki Medycznej w Poznaniu....

czytaj więcej
Absolwentka wydziału Analityki Medycznej w Poznaniu. Od 2012r. Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej. Do 2017 r. Kierownik Pracowni Serologii i Banku Krwi w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego . Od 2017 r. Pracownik Pracowni Serologii, Transfuzjologii i Banku Krwi w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
mgr Izabela Nehyba-Humbla
mgr Izabela Nehyba-Humbla Specjalizacja z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej...

czytaj więcej
Specjalizacja z laboratoryjnej diagnostyki medycznej i laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, ukończone studia podyplomowe zarządzanie w opiece zdrowotnej (UE Poznań)
mgr Małgorzata Lewicka
mgr Małgorzata Lewicka Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w...

czytaj więcej
Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
mgr Michał Kolasiński
mgr Michał Kolasiński Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu....

czytaj więcej
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
dr n. med. Bogusław Grabowski
dr n. med. Bogusław Grabowski Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych....

czytaj więcej
Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Rewident Zakładowy w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

Komitet naukowy

dr hab. med.
Szczepan Cofta

prof. dr hab. n. med.
Lidia Gil

dr n. med.
Bogusław Grabowski

prof. hab. n. med.
Krzysztof Lewandowski

lek. med.
Krzysztof Olbromski

dr hab. n. prawn. prof. UM
Monika Urbaniak

Komitet organizacyjny

mgr
Magdalena Bąk

dr n. med.
Bogusław Grabowski

mgr
Natalia Kuźniak

mgr
Agata Michalak

mgr
Karolina Moszyńska

mgr
Beata Sypniewska

Miejsce
konferencji

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Aleje Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Sala Sesyjna
2018-11-22

Organizator:
Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM
w Poznaniu

Zarejestruj się

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany.