Zarejestruj się

Oddech na zdrowie

Prezentacja programu terapii oddechowej
u chorych na COVID-19


Szkolenie on-line
22 grudnia 2020 r.
13:30-15:05

Zarejestruj się Zobacz więcej

O konferencji

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu on-line: "Oddech na zdrowie. Prezentacja programu terapii oddechowej u chorych na COVID-19.", które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r.

Celem szkolenia jest ograniczenie rozwoju choroby COVID-19 u pacjentów objawowych, poprzez wdrożenie programu terapii oddechowej prowadzonej w systemie zdalnym online.

Leczenie ruchem powinno stać się ważnym aspektem opieki nad chorymi z COVID-19 - terapia ruchem może złagodzić uczucie duszności, zmniejszyć ryzyko powikłań zakrzepowych i ułatwić powrót do zdrowia.

Przekazując Państwu wiedzę w zakresie terapii oddechowej chcemy przyczynić się do poprawy samopoczucia pacjentów i wdrożenia dobrych praktyk wspomagających ich szybszy powrót do zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Dr hab. med. Szczepan Cofta

Informacje organizacyjne

Kadra szkoleniowa

Zajęcia poprowadzą specjaliści w dziedzinie rehabilitacji oddechowej

Materiały edukacyjne

Uczestnicy konferencji otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób uprzednio zarejestrowanych. Liczba miejsc ograniczona.

Logowanie

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają instrukcję logowania do webinaru na podany adres e-mail

Program konferencji

22.12.2020
Platforma Lifesize

13:30 - 13:35 Rozpoczęcie konferencji i wprowadzenie
13:35-13:40 Doświadczenia Konsultanta Krajowego ds. Chorób Płuc

- Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
13.40 -13.50 Założenia i cele programu "Oddech na zdrowie"

- Prof. dr hab. Tomasz Kotwicki
13:50-14:00 Uwagi na temat opieki pulmonologicznej u pacjentów post-COVID

- Dr hab. med. Szczepan Cofta
14:00-14:10 Przegląd technik terapeutycznych

- Mgr fizj.Katarzyna Politarczyk

- Mgr fizj. Sandra Czub-Molenda
14.10-14.20 Monitorowanie stanu chorego, skala Borga

- Lek. Wiktoria Popowicz-Mieloch
14.20-14.30 Techniczne aspekty łączenia zdalnego

- Dr n. zdr. Mateusz Kozinoga
14.30-14.50 Fizjoterapia pacjenta po leczeniu COVID-19 w systemie hybrydowym

- Mgr fizj.Katarzyna Politarczyk

- Mgr fizj. Sandra Czub-Molenda
14:50 - 15:00 Pytania uczestników
15:00 - 15:05 Podsumowanie

Nasi partnerzy

Prelegenci

Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu im. w...

czytaj więcej
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.Konsultant Krajowy ds. Chorób Płuc.
Dr hab. Szczepan Cofta,
Dr hab. Szczepan Cofta, Od kwietnia 2019 r. Dyrektor Naczelny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu....

czytaj więcej
Od kwietnia 2019 r. Dyrektor Naczelny Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Wcześniej, od sierpnia 2001 piastował stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala. Posiada specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii. Łączy pracę administracyjną na rzecz Szpitala z pracą w Klinice Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uprzednio pracował w Zakładzie Biochemii Lekarskiej. Przedmiotem zainteresowań klinicznych w zakresie pulmonologii są: przewlekła niewydolność oddechowa, zburzenia oddychania podczas snu oraz mukowiscydoza dorosłych. Był dwukrotnym stypendystą Rządu Francuskiego oraz przebywał na stażu naukowym w Niemczech. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Płuc, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jest również laureatem licznych nagród (m. in. Statuetka Komedy, nagroda im. Władysława Biegańskiego, medal Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, nagroda Mentor, wyróżnienie Wielkopolski Lekarz z Sercem).
Mgr fizj. Sandra Czub-Molenda
Mgr fizj. Sandra Czub-Molenda ...

czytaj więcej
Prof. zw. dr hab. Tomasz Kotwicki
Prof. zw. dr hab. Tomasz Kotwicki Specjalista ortopedii i traumatologii, kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Orto-pedii Dziecięcej w...

czytaj więcej
Specjalista ortopedii i traumatologii, kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodniczący Rady Klinicystów Szpitala im. Wiktora Degi w Poznaniu, senator Uniwersytetu Medycznego.Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu ukończone z wyróżnieniem. Doktorat pod opieką prof. Witolda Marciniaka, a specjalizacja w ortopedii i traumatologii pod kierunkiem prof. Marka Napiontka w Szpitalu Kli-nicznym im. Wiktora Degi. Kształcił się w klinikach ortopedycznych w Paryżu: Necker-Enfants Malades, St. Vincent-de-Paul oraz Trousseau jako stypendysta Rządu Francuskiego oraz College de Medecine des Hopitaux de Paris. Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki związał swoje zainteresowania naukowe i zawodowe, w tym operacyjne, z zagadnieniami ortopedii dziecięcej, chirurgii kręgosłupa, w szczególności idiopatycznymi, wrodzonymi i neurogennymi skrzywieniami kręgosłupa, rozwojową dysplazją stawu biodrowego, wrodzonymi zniekształceniami stóp, kolan i bioder, zagadnieniami badań przesiewowych w ortopedii dziecięcej, profilaktyką zniekształceń narządu ruchu u dzieci i młodzieży. Wykonuje pełną gamę zabiegów operacyjnych w tych obszarach, będąc jednocześnie profesjonalistą leczenia ruchem. Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki prowadzi liczne badania we współpracy z instytucjami polskimi i zagranicznymi (Francja, Holandia, Włochy, Niemcy, Gre-cja, Hiszpania, Japonia, USA, Kanada), czego efektem są wspólne publikacje naukowe w renomowanych czasopismach międzynarodowych, indeks Hirscha publikacji wynosi 25 (Web of Science). Wypromował 9 doktorów w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: SRS – Scoliosis Re-search Society (Fellow 2014), SOSORT – Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (President 2009-2010), IRSSD – International Rese-arch Society on Spinal Deformities (President 2018-20) oraz krajowych: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (Prezydent Oddziału Poznań-skiego 2019-20), Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr (Prezydent Elekt 2021-22), Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa (Prezydent Oddziału Północnego 2017-18). Członek z wyboru Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Organizuje coroczną Szkołę Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie k. Łodzi - kurs specjalistyczny dla lekarzy.
Dr n. zdr. Mateusz Kozinoga
Dr n. zdr. Mateusz Kozinoga Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na którym pt....

czytaj więcej
Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na którym również obronił swoją pracę doktorską pt. „Ocena umiejętności czynnego korygowania postawy ciała u dzieci w wieku 7-10 lat w oparciu o pomiar krzywizn strzałkowych kręgosłupa techniką fotograficzną”. Interesuje się problematyką związaną ze skoliozą idiopatyczną, wadami postawy ciała oraz ortopedią dziecięcą. Od 2017 roku jest certyfikowanym instruktorem specyficznej metody fizjoterapeutycznej w leczeniu skolioz idiopatycznych BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School). Ponadto pracuje jako asystent w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów fizjoterapii i wydziału lekarskiego. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa nieoperacyjnego leczenia skolioz SOSORT (Society on orthopedisc and rehabilitation treatment) oraz Zespołu zadaniowego Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk d.s. diagnostyki i leczenia zachowawczego w przebiegu skoliozy idiopatycznej.
Mgr fizj. Katarzyna Politarczyk
Mgr fizj. Katarzyna Politarczyk Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu....

czytaj więcej
Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest doktorantką w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Interesuje się problematyką związaną z wadami postawy ciała oraz skoliozą.
Lek. Wiktoria Popowicz-Mieloch
Lek. Wiktoria Popowicz-Mieloch Starszy wykładowca Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola w...

czytaj więcej
Starszy wykładowca Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Prof. dr hab. Jacek Wysocki
Prof. dr hab. Jacek Wysocki Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w...

czytaj więcej
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Lekarz pediatra, specjalista chorób zakaźnych. W kadencjach 2008–2012 i 2012–2016 był Rektorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołanego przez Ministra Zdrowia oraz członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Profesor jest autorem setek publikacji naukowych oraz wielu podręczników i książek na temat szczepień.

Komitet naukowy

Prof. dr hab.
Halina Batura-Gabryel

Dr hab. med.
Szczepan Cofta

Prof. dr hab.
Tomasz Kotwicki

Prof. dr hab. n. med.
Przemysław Lisiński

Lek.
Wiktoria Popowicz-Mieloch

Dr
Marzena Wiernicka

Prof. dr hab.
Jacek Wysocki

Komitet organizacyjny

Dr hab. med.
Szczepan Cofta

Mgr
Agata Michalak

Mgr
Karolina Moszyńska

Miejsce
konferencji

Platforma Lifesize
22.12.2020

Organizatorzy:
Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM
w Poznaniu
http://bonoserviamus.edu.pl/
szkolenia@skpp.edu.pl

Zarejestruj się

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany.