Zarejestruj się

Październik miesiąc profilaktyki raka piersi - Poznań 2019
XV sesja szkoleniowo-naukowa

10 października 2019 r.
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37A
60-356 Poznań
Sala konferencyjna B

Zarejestruj się Zobacz więcej

O konferencji

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

mam zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w kolejnej Sesji Naukowo-Szkoleniowej zatytułowanej: Październik miesiąc profilaktyki raka piersi – Poznań 2019, która odbędzie się w czwartek, 10.10.2019 r.

Wszyscy wykładowcy i uczestnicy dyskusji przedstawią najbardziej aktualny stan wiedzy dotyczący wybranych zagadnień. Nasze wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu na wzór rekomendowanych ośrodków specjalistycznych typu Breast Unit stanowi inspirację do poruszania kolejnych istotnych tematów. W tym roku, poza aspektem optymalizacji diagnostyki i leczenia, chcemy zwrócić Państwa uwagę na problem nowotworów uwarunkowanych mutacjami genetycznymi oraz niezwykle aktualne zagadnienie jakości życia w trakcie i po leczeniu raka piersi.

Serdecznie zapraszam!
Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Informacje organizacyjne

Punkty edukacyjne

Udział w konferencji premiowany jest 4 punktami edukacyjnymi. Diagnostom laboratoryjnym przysługują 2 punkty edukacyjne.

Dokumenty

Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu konferencji

Opłaty

Udział w konferencji jest bezpłatny dla osób uprzednio zarejestrowanych. Liczba miejsc ograniczona.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji zainteresowane instytucje

Program konferencji

10.10.2019
CKD, Sala Konferencyjna B

8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.10 Rozpoczęcie konferencji
Sesja I: Aktualności w rozpoznawaniu i miejscowym leczeniu raka piersiModerator: Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
9.10-9.25 Nowoczesne metody diagnostyczne raka piersi, Dr n. med. Anna Pasiuk – Czepczyńska
9:25-9:40 Rola BCU w diagnostyce i stagingu raka piersi, Dr n. med. Justyna Bieda
9:40-9:55 Biopsja węzła wartowniczego – doświadczenia własne, Dr n. med. Paweł Kurzawa
9.55-10:10 Radioterapia w raku piersi. Znaczenie radioterapii śródoperacyjnej, Dr n. med. Bartosz Urbański
10.10-10:20 DYSKUSJA
Sesja II: Leczenie systemowe raka piersiModerator: Prof. dr hab. Rodryg Ramlau
10.20-10.35 Leczenie wczesnego raka piersi u chorych z dużym ryzykiem nawrotu, Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz
10.35-10.50 Leczenie potrójnie ujemnego raka piersi, Dr Daria Świniuch
10.50-11:00 DYSKUSJA
11.00-11.20 Przerwa kawowa
Sesja III: Dziedzicznie uwarunkowany rak piersiModerator: Dr hab. med. Radosław Mądry
11.20-11.35 Mastektomia profilaktyczna – oczekiwania vs rzeczywistość, Dr Artur Gromadziński
11:35-11:50 Rola zabiegów redukujących ryzyko u osób z patologicznymi mutacjami w genach BRCA1/2 w ginekologii onkologicznej, Dr hab. med. Radosław Mądry
11:50-12:00 DYSKUSJA
Sesja IV: Jakość życia leczonych na raka piersiModerator: Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz
12:00-12:15 Leki, suplementy diety, zioła jako źródło interakcji zmieniających przebieg leczenia, Dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek
12:15-12:30 Choroba nowotworowa oczami pacjentki w narracji psychologa, Mgr Helena Glazer
12:30- 12:45 W jaki sposób dobrać aktywność fizyczną u pacjentów w czasie leczenia onkologicznego, Mgr Hanna Stróżniak
12:45-13:00 DYSKUSJA
13:00 Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Nasi partnerzy

Prelegenci

Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka
Prof. dr hab. Sylwia Grodecka-Gazdecka Specjalista w chirurgii onkologicznej, zwłaszcza chirurgii gruczołu piersiowego....

czytaj więcej
Specjalista w chirurgii onkologicznej, zwłaszcza chirurgii gruczołu piersiowego. Kierownik Pracowni Nowotworów Gruczołu Piersiowego Katedry i Kliniki Onkologii UMP. Lekarz kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej. Inicjator i organizator kolejnych sesji naukowo-szkoleniowych z cyklu Październik miesiącem profilaktyki raka piersi. Współautor zaleceń "Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi - Konsensus PTCHO". Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.
Prof. dr hab. Rodryg Ramlau
Prof. dr hab. Rodryg Ramlau Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, profesor nauk medycznych, w od...

czytaj więcej
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, od 1995 do 2014 Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Lekarza Kierującego Oddziałem Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Główne zainteresowania naukowe dotyczą nowoczesnych metod leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca oraz złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz streszczeń i wystąpień podczas konferencji i kongresów naukowych. Od 1987 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, od 2001 członkiem ESMO, od 2012 do 2017 Prezesem Polskiej Grupy Raka Płuca. Jest recenzentem projektów naukowych z ramienia Narodowego Centrum Nauki oraz kierownikiem projektu naukowego finansowanego przez w/w Instytucję. Członek Rady Uczelni od 19 grudnia 2018 r. Członek Komisji Nauk Medycznych przy O/PAN w Poznaniu od 25 marca 2019 r.
Dr hab. med. Radosław Mądry
Dr hab. med. Radosław Mądry Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu w...

czytaj więcej
Lekarz kierujący Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalista ginekolog - położnik, specjalista ginekolog - onkolog.
Dr n. med. Anna Pasiuk – Czepczyńska
Dr n. med. Anna Pasiuk – Czepczyńska Specjalista w dziedzinie radiologii....

czytaj więcej
Specjalista w dziedzinie radiologii.
Dr n. med. Justyna Bieda
Dr n. med. Justyna Bieda Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu....

czytaj więcej
Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
Dr n. med. Paweł Kurzawa
Dr n. med. Paweł Kurzawa Kierownik Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu....

czytaj więcej
Kierownik Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.
Dr n. med. Bartosz Urbański
Dr n. med. Bartosz Urbański Absolwent i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu....

czytaj więcej
Absolwent i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wielkopolskie Centrum Onkologii. Specjalista Onkolog Radioterapeuta, Onkolog Kliniczny. Zastępca Sekretarza Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz
Dr n. med. Elżbieta Bręborowicz Specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych na Oddziale Chemioterapii w Szpitalu Klinicznym...

czytaj więcej
Specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych na Oddziale Chemioterapii w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zajmuje się leczeniem raka piersi, bierze udział w konsyliach BCU (Breast cancer unit).
Dr Daria Świniuch
Dr Daria Świniuch ...

czytaj więcej
Dr Artur Gromadziński
Dr Artur Gromadziński Posiada specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej oraz specjalizację drugiego z i...

czytaj więcej
Posiada specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej oraz specjalizację drugiego stopnia z zakresu chirurgii plastycznej i chirurgii onkologicznej. Wykonuje zabiegi mastektomii i rekonstrukcji piersi, usuwa nowotwory skóry, zajmuje się również rekonstrukcją ubytków skóry oraz leczeniem chorób piersi. Organizuje szkolenia i wykłady dla lekarzy specjalizujących się w onkologii i okulistyce na poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Jest członkiem Europejskiej Szkoły Chirurgii Plastycznej (EWAPS), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej oraz Iberoamerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej.
Dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek
Dr Joanna Bartkowiak-Wieczorek Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. w...

czytaj więcej
Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi wykłady z zakresu fizjologii człowieka dla studentów medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego i dietetyki. Posiada bogate doświadczenie naukowo-dydaktyczne z zakresu farmakologii w tematyce podłoża molekularnego mechanizmów działania leków i występowania interakcji farmakologicznych, zdobyte podczas ponad 10-letniej pracy w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji UMP. W 2017 w związku z rozpoznaniem raka piersi poddała się chemioterapii, mastektomii, radioterapii i leczeniu uzupełniającemu, które trwa do dnia dzisiejszego. Terapia nowotworu dodatkowo wpłynęła na profil zainteresowań naukowo-badawczych Pani Doktor, skutkując rozwinięciem aktywności dotyczącej poprawy efektów terapii pacjenta onkologicznego poprzez szerzenie wiedzy farmakologicznej wśród chorych.
Mgr Helena Glazer
Mgr Helena Glazer ...

czytaj więcej
Mgr Hanna Stróżniak
Mgr Hanna Stróżniak Absolwentka kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu....

czytaj więcej
Absolwentka kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednym z jej głównych obszarów zainteresowań jest holistyczna rehabilitacja onkologiczna odpowiadają na potrzeby współczesnego pacjenta. Głównym obszarem zainteresowań w tej dziedzinie jest terapia blizny po mastektomii oraz trening medyczny w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Pobyt w USA dał możliwość zaobserwowania podejścia fizjoterapeutycznego do pacjenta onkologicznego opartego o połączenie treningu medycznego, pracy manualnej i rehabilitacji ruchowej. Nieustannie pogłębia wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach.

Komitet naukowy

Prof. dr hab.
Sylwia Grodecka-Gazdecka

Prof. dr hab.
Rodryg Ramlau

Dr hab. med.
Radosław Mądry

Dr n. med.
Elżbieta Bręborowicz

Komitet organizacyjny

Dr hab. med.
Szczepan Cofta

Prof. dr hab.
Sylwia Grodecka-Gazdecka

Mgr
Agata Michalak

Mgr
Karolina Moszyńska

Lek.
Paulina Gibowska

Miejsce
konferencji

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP
ul. Przybyszewskiego 37A
Sala Konferencyjna B
60-356 Poznań
10.10.2019

Organizator:
Bono Serviamus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM
w Poznaniu
http://bonoserviamus.edu.pl/
szkolenia@skpp.edu.pl

Zarejestruj się

Limit miejsc na konferencję został wyczerpany.